Pedicuresalon Sweetfeet

Vergoedingen

U krijgt de kosten bij een aanvullende verzekering voor een deel of compleet vergoed.
Voor wat betreft de hoogte van deze vergoeding kunt
u zich richten tot uw zorgverzekeraar.